Lyd & Lys har en række betingelser. Disse kræves gennemlæst og over overholdt.
De gør sig gældende uanset om i holder et arrangement, lejer udstyr eller på anden vis inddrager Lyd & Lys.

§ 1. Vedr. lejers / arrangørs ansvar overfor Lyd & Lys’ udstyr:

 1. Lejer hæfter udelukkende for misligholdelse, skader, beskidt eller bortkommet udstyr.
 2. Lejer hæfter for fejlagtig benyttelse af udstyret og eventuel personskade fremkommet heraf.
 3. Udstyr besigtiges af lejer ved modtagelsen. Lyd & Lys varetager besigtigelse inden og efter endt udlejning.
  En bekræftelse tilsendes lejer via mail efter endt besigtigelse.
 4. Det forventes at lejer afleverer udstyret i samme stand, som modtaget.

§ 2. Vedr. eksterne udgifter:

 1. KODA / Gramex afgift betales af arrangøren og er Lyd & Lys / Creatorz uvedkommende.
 2. Yderligere udgifter der vedrører Lyd & Lys (eks. leje af scenehegn, ekstern DJ pult, mv.) er Lyd & Lys uvedkommende.

§ 3. Vedr. Aalborg Universitet og godkendelse af arrangementer:

 1. Udstyr fra Lyd & Lys må ikke bruges til “ikke-godkendte” arrangementer.
 2. Udstyr fra Lyd & Lys må bruges til “ikke-godkendte” arrangementer, hvis der fremskaffes dispensation fra Studentersamfundets bestyrelse.
 3. Lyd & Lys kan ved tvivl, kræve en skriftlig godkendelse fra Aalborg Universitet påvist, ved udlejning.

§ 4. Vedr. Afhentning og aflevering af lejet udstyr fra Lyd & Lys:

 1. Udstyr forventes rengjort i henhold til Lyd & Lys’ instrukser. Der må KUN benyttes klude med vand og mild sæbe.
 2. Skulle udstyr imod forventning (medmindre andet er aftalt) ikke være rengjort efter endt brugsperiode, vil lejer blive pålagt et rengøringsgebyr på kr. 1.000,00 eks. moms. (Gælder ikke kabler. Se nedenstående)
 3. Ved beskidte, ødelagte og fejloprullede kabler, pålægges lejer et gebyr på kr. 100,00 eks. moms pr. kabel.

§ 5. Vedr. Lyd & Lys’s ansvar ift. arrangementer og udlejninger:

 1. Lyd & Lys forbeholder sig retten til at aflyse udlejning og afvikling, i så fald at der er mistanke om at § 1 – 4 ikke kan overholdes.
 2. Lyd & Lys forbeholder sig retten, til midlertidigt at afbryde optræden uden varsel, hvis der opstår farlige situationer og lign.. Her er det den tilstedeværende ansvarlig fra Lyd & Lys, der skønner om dette er nødvendigt.
 3. Kast med væske tolereres som udgangspunkt ikke. Ved benyttelse af LED-skærme i opsætningen, forbeholder Lyd & Lys sig retten til at afbryde afviklingen permanent, skulle der opstå kast med væske (øl, alkohol, vand og lign.).
 4. I en given situation, hvor Lyd & Lys afbryder et arrangement, hvor det skyldes utilstrækkelig og/eller uforsvarlig sikkerhed, kast med væsker og lign., vil lejer stadig blive opkrævet fuld lejepris.

§ 6. Vedr. lejer / arrangørs ansvar ift. arrangementer:

 1. Udlejningsaftalen / kontrakten, er først gældende, når der er modtaget en mail fra lejer / arrangør, med teksten: ”TILBUD/BETINGELSER BEKRÆFTET – DATO”.
 2. Lejer / arrangør har som udgangspunkt (medmindre andet er aftalt), mulighed for at aflyse op til 72 timer før arrangementets starttidspunkt.
 3. Sker dette mindre end 72 timer før, vil der blive opkrævet fuld lejepris; medmindre aflysningen skyldes force majeure.
 4. En arrangør skal så vidt muligt være tilstede under Lyd & Lys’ tilstedeværelse.

§ 7. Vedr. Lyd & Lys’ ansvar og deltagelse i arrangementer:

 1. Lyd & Lys har ligeledes mulighed for at aflyse op til 72 timer før arrangementets starttidspunkt; medmindre aflysningen skyldes force majeure. Sker dette, vil Lyd & Lys forsøge at finde alternative løsninger til arrangementet.
 2. Til arrangementer med fysisk deltagelse fra Lyd & Lys, må der fra arrangørens side, påregnes ét friskt og mættende måltid mad. Derudover må der påregnes et forbrug på 1/2L drikkevare pr. frivillig pr. time. (Lyd & Lys er meget velkomne overfor andre alternativer, blot det aftales før arrangementet.)
 3. Hvis Lyd & Lys frivillige forsager skade, misbrug og lign., hæfter Lyd & Lys selv for omkostningerne og er lejer / arrangør uvedkommende.

Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte os!

Bedre en gang for meget, end en gang for lidt 😉